nieuws

Bedrijfschap maakt arbeidsmarktmodel

Horeca

Het bedrijfschap Horeca en Catering heeft een arbeidsmarktmodel ontwikkeld, op basis waarvan de (traditionele) horecaprognoses kan maken over de toekomstige situaties van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt.

De feitelijke totstandkoming van het arbeidsmarktmodel is de verdienste van het Instituut voor Sociaal-wetenschappelijk Beleidsonderzoek en Advies (IVA), dat hierbij nauw heeft samengewerkt met bestuurders en beleidsspecialisten uit het veld. Het Horeca-Arbeidsmarktmodel is speciaal ontwikkeld om beleidsmakers, horecabestuurders en onderwijsinstellingen in staat te stellen om mogelijke knelpunten op de arbeidsmarkt te signaleren en om effecten van beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld op het gebied van personeelsbeleid en wervingscampagnes, door te rekenen en in kaart te brengen. Het model is via de site www.bedr-horeca.nl verkrijgbaar, maar kan ook telefonisch worden besteld bij het schap: (079) 368 07 07. Het kost 75 gulden (voor horecaondernemers 50 gulden).

Reageer op dit artikel