nieuws

Bedrijfschap: ‘Omzet horeca zal weer aantrekken

Horeca

In het eerste kwartaal van 2003 is de horecaomzet met 3,5 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2002. Vooral in de eerste twee maanden liep het horecabezoek terug. Veel bedrijven hadden op doordeweekse dagen nauwelijks gasten. Het goede weer in maart en de positieve situatie in Irak hebben de negatieve ontwikkelingen enigszins gekeerd.

Horecabedrijven kennen nog wel dagen waarin ze een redelijke bezetting hebben, maar dat is vooral rond feestdagen en in het weekend.

De omzetdaling hangt nauw samen met de algehele economische stemming. Het consumenten- en producentenvertrouwen is gedaald tot een dieptepunt. Bovendien heeft het beeld van de horeca als ‘gemaksdienst’ uit de tijden van hoogconjunctuur plaats gemaakt voor een rustiger consumptiegedrag met horeca als een meer ‘luxebesteding’.

De horecabestedingen reageren doorgaans vertraagd op het aantrekken van de economie. De verwachting is dat de omzetmutaties dit jaar van kwartaal tot kwartaal licht verbeteren maar gemiddeld zullen ze op jaarbasis niet boven nul uitkomen.

De horeca kende in 2002 een daling van het afzetvolume (-3,8 procent). Door de hogere prijzen was er wel een stijging van de omzetwaarde (2,5 procent). Overigens zijn de prijzen in het eerste kwartaal in de horeca minder hard gestegen dan in veel andere bedrijfstakken. Verwacht wordt dat het omzetvolume in de horeca zich in de loop van 2003 en in 2004 enigszins zal herstellen.

De verminderde economische groei heeft voor een daling gezorgd van het aantal openstaande vacatures. Dit is niet alleen het geval in de horeca, catering en verblijfsrecreatie maar in alle bedrijfstakken. Volgens het CBS waren er in de horeca, catering en verblijfsrecreatie eind 2002 5.700 openstaande vacatures. Dat is bijna een kwart minder dan eind 2001.

Een baan in de contractcatering is een leuke baan met aardig wat afwisseling. Dat vinden veel werknemers die in de bedrijfstak werkzaam zijn. Met name de mate waarin het werk boeiend is en zaken als plezier en afwisseling in het werk (de zogenaamde taakinhoud) krijgen van de medewerkers een ruime 8 als rapportcijfer.

Reageer op dit artikel