nieuws

Bedrijfschap: ‘Roer gaat om in contractcatering branche

Horeca

In de nabije toekomst gaat in de contractcatering branche drastisch het roer om. In deze van huis uit dienstverlenende bedrijfstak met een traditionele focus op het bedrijf of de instelling, wordt het toekomstig vizier nog meer gericht op de consument als eindgebruiker.

Deze verwachting spreekt het bedrijfschap Horeca en Catering uit in het trendrapport Kompas voor Beleid Contractcatering. Vice-voorzitter van het Bedrijfschap Willem Hollander overhandigde op dinsdag 16 december in de Tweede Kamer het eerste exemplaar van het trendrapport aan mevrouw Gerda Verburg van de Vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

‘De bedrijfscatering zal zijn identiteit vernieuwen door meer en meer horeca- en retailkenmerken over te nemen. Het onderscheid tussen bedrijfscatering, horeca en retail zal steeds kleiner worden, omdat de bedrijfscatering verder zal gaan commercialiseren’, aldus de heer Hollander. ‘Hiernaast kan de contractcatering een belangrijke bijdrage leveren aan efficiencyverbetering en verdere introductie van marktwerking in de gezondheidszorg door samenwerking’.

Het Kompas voor Beleid Contractcatering brengt trends en ontwikkelingen in en rond de contractcatering in kaart en vormt voor de organisaties in de bedrijfstak het gemeenschappelijk vertrekpunt voor een samenhangend bedrijfstakbeleid. Het rapport geeft onder andere ruim inzicht in ontwikkelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en werkgelegenheid in de bedrijfstak.

De contractcatering branche is actief binnen bedrijven en (overheids)organisaties, in de gezondheidszorg, binnen het onderwijs en in de luchtvaart. De bedrijfstak biedt werkgelegenheid aan meer dan 21.000 medewerkers en verstrekt meer dan 2 miljoen maaltijden per dag en heeft een omzet van € 1,2 miljard per jaar.

Reageer op dit artikel