nieuws

KHN en SENA akkoord over nieuwe tarieven

Horeca

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) heeft met SENA een overeenkomst bereikt over de afdracht van de SENA muziekrechten. Door een jaarlijkse zogeheten lump sum te betalen aan SENA, worden de muziekrechten voor de deelnemende leden in één keer afgekocht. Daarmee wordt een administratieve lastenverlichting voor de horecabranche en SENA gerealiseerd.

In 2005 betaalt KHN 2.2 miljoen euro aan SENA. In ruil daarvoor kunnen alle leden die aan deze regeling deelnemen onbeperkt muziek draaien. Dit geldt zowel voor achtergrondmuziek als amusementsmuziek, ongeacht het aantal openstellingen of het aantal vierkante meters.

‘Er is intensief overleg gevoerd met SENA om de kosten voor onze leden zoveel mogelijk te drukken’, aldus Jeu Claes van KHN. ‘Dit heeft geresulteerd in een overeenkomst met SENA. Daarnaast hebben we een enorme slag geslagen in het kader van administratieve lastenverlichting. Wij krijgen één factuur en de SENA hoeft niet meer individueel te inventariseren bij duizenden bedrijven’

Volgens de nieuwe regeling worden de deelnemende leden door KHN per bedrijfstype belast. In 2005 gaan cafetaria’s 135,- euro, restaurants 200,- euro, café/barbedrijven 225,- euro, hotels 275,- euro, zaalbedrijven 275,- euro en discotheken 990,- euro per jaar betalen. De afspraken met SENA lopen tot en met 2008 maar kunnen tussentijds worden opgezegd.

Reageer op dit artikel