nieuws

KHN kort op bijdrage aan Bedrijfschap Horeca en Catering

Horeca

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) wil de taken van het Bedrijfschap Horeca en Catering verder beperken. De werkgeversorganisatie denkt daarmee op termijn de bijdragen door werkgevers aan het bedrijfschap minimaal te kunnen halveren.

Wim Waninge, Hoofd Informatie en Communicatie van het Bedrijfschap, weet nog niet wat de consequenties zijn van dit besluit. ‘Het is het standpunt van KHN, dat nog moet worden besproken door ons bestuur. Ons bestuur bestaat uit zes werkgevers- en zes werknemersvertegenwoordigers. KHN levert vier bestuursleden, de andere twee komen van Recron en Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca). De werknemers worden vertegenwoordigd door FNV en CNV, die respectievelijk vier en twee bestuursleden leveren.’

Waninge weet niet of dit betekent dat mensen worden ontslagen. ‘We kunnen daarover alleen speculeren. De eerstvolgende bestuursvergadering is donderdag 11 november.’

Vijf jaar geleden werd de werkgeversbijdrage aan het Bedrijfschap (ook al) gehalveerd. KHN zet nu in op het verder terugbrengen van de kerntaken. Het bedrijfschap zal zich alleen nog gaan bezighouden met registratie van horecabedrijven en verzamelen en verspreiden van (statistische) marktinformatie.

Willem Hollander, namens Veneca vertegenwoordigt in het bestuur van het Bedrijfschap, heeft geen commentaar op het besluit van KHN, maar betreurt wel dat een persbericht naar de media is verstuurd. ‘Ik vind het niet netjes ten opzichte van de andere partijen om de publiciteit te zoeken, terwijl volop overleg gaande is over de toekomstige rol van het Bedrijfschap.’

Volgens Hollander zijn de leden van de Veneca al jaren ontevreden over de dienstverlening van het Bedrijfschap. ‘We hebben daar hard aan gewerkt en zijn nog steeds volop bezig hieraan invulling te geven.’

De werknemers van het Bedrijfschap zijn gisteren op de hoogte gebracht van het besluit.

Meer informatie over de plannen van KHN omtrent het Sociaal Fonds Horeca vindt u hier.

Reageer op dit artikel