nieuws

Peter Klosse mede-initiatiefnemer nieuwe stichting voor wildpromotie

Horeca

Restauranthouder Peter Klosse van De Echoput in Hoog-Soeren is druk bezig een stichting in het leven roepen voor het promoten van wild. Klosse doet dit samen met KHN, De Nederlandse Bond van Poeliers en Wildhandelaren (NBPW) en de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV).

De nog op te richten organisatie heeft de werknaam Stichting Wildpromotie Nederland gekregen. Rond de jaarwisseling moet de stichting een feit zijn.

‘Het hele plan staat nog in de kinderschoenen, maar ik kan melden dat het promoten van wild onze algemene doelstelling is’, meldt Klosse desgevraagd. ‘Bij de consument willen we drie misverstanden uit de wereld helpen. Eén, het wildseizoen is veel langer dan drie maanden. Twee, wild heeft geen zware smaak. En drie, wild is makkelijk te bereiden.’

De prioriteit voor Klosse ligt de komende weken op het vergaren van financiële middelen voor het initiatief. Klosse: ‘De stichting moet levensvatbaar zijn en daarvoor hebben we budget nodig voor de eerste drie jaar. Het geld moet grotendeels komen van wildimporteurs. Pas als er budget is, gaan we de promotieactiviteiten invullen. Vooruitlopend hierop denk ik aan publieksactiviteiten om de misverstanden rondom wild weg te nemen. Wellicht dat we een schild kunnen ontwerpen voor restaurants, zodat consumenten zien waar ze wild kunnen eten.’

Het bestuur van de stichting is nog niet geformeerd, maar Klosse sluit niet uit dat hij daarin zitting neemt. De horecaondernemer, docent van de Academie voor Gastronomie en schrijver van boeken denkt aan een prominente rol in het coördineren van acties.

De nog op te richten organisatie heeft de werknaam Stichting Wildpromotie Nederland gekregen. Rond de jaarwisseling moet de stichting een feit zijn.

‘Het hele plan staat nog in de kinderschoenen, maar ik kan melden dat het promoten van wild onze algemene doelstelling is’, meldt Klosse desgevraagd. ‘Bij de consument willen we drie misverstanden uit de wereld helpen. Eén, het wildseizoen is veel langer dan drie maanden. Twee, wild heeft geen zware smaak. En drie, wild is makkelijk te bereiden.’

De prioriteit voor Klosse ligt de komende weken op het vergaren van financiële middelen voor het initiatief. Klosse: ‘De stichting moet levensvatbaar zijn en daarvoor hebben we budget nodig voor de eerste drie jaar. Het geld moet grotendeels komen van wildimporteurs. Pas als er budget is, gaan we de promotieactiviteiten invullen. Vooruitlopend hierop denk ik aan publieksactiviteiten om de misverstanden rondom wild weg te nemen. Wellicht dat we een schild kunnen ontwerpen voor restaurants, zodat consumenten zien waar ze wild kunnen eten.’

Het bestuur van de stichting is nog niet geformeerd, maar Klosse sluit niet uit dat hij daarin zitting neemt. De horecaondernemer, docent van de Academie voor Gastronomie en schrijver van boeken denkt aan een prominente rol in het coördineren van acties.

Reageer op dit artikel