nieuws

Steeds minder coffeeshops in ons land

Horeca

Het aantal coffeeshops in Nederland daalt nog steeds. In totaal waren in 2003 754 coffeeshops verdeeld over 105 gemeenten. Het grootste aantal coffeeshops bevindt zich in Amsterdam (258). In 2002 waren er nog 782 coffeeshops. Dit blijkt uit cijfers die het ministerie van Justitie bekend heeft gemaakt.

Uit het jaarlijkse onderzoek naar het aantal coffeeshops en het gemeentelijk beleid dat minister Donner woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, blijkt verder dat het weren van jongeren onder de achttien jaar uit de coffeeshops de meeste prioriteit heeft bij gemeenten. Daarna volgt het tegengaan van overlast rond coffeeshops. Als derde prioriteit geldt het harddrugsverbod.

Reageer op dit artikel