nieuws

‘Ondernemers creëren banen en economische groei

Horeca

In haar troonrede sprak Koninging Beatrix lovende woorden richting de ondernemers in ons land. Zij zijn het die werkgelegenheid en economische groei creëren. Daarom zijn in de miljoenennota stimulerende maatregelen opgenomen voor deze beroepsgroep.

‘Ondernemers creëren banen en economische groei

‘De groei van onze economie is niet vanzelfsprekend. Kennis, innovatie en ondernemerschap zijn de bouwstenen voor een ambitieuze toekomst. Het zijn ondernemers in kleine en grote bedrijven die werkgelegenheid en groei creëren.

‘De regering maakt het starten en opbouwen van een bedrijf gemakkelijker door de administratieve lasten verder terug te dringen. Beginnende en groeiende ondernemers kunnen een steun in de rug krijgen met kredieten.

‘Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor het behoud van onze welvaart. Daarom starten in 2008 drie innovatieprogramma’s op gebieden die een grote maatschappelijke betekenis hebben: energie, water en zorg.

Naast bovengenoemde maatregelen zijn ook een nieuwe loonkostensubsidieregeling voor in dienstneming van werklozen, een subsidieregeling voor aanschaf van duurzame energie en een verlaging van de WW premie voor werkgevers opgenomen in de kabinetsplannen voor volgend jaar.

Zie meer berichten over de miljoenennota:

Reageer op dit artikel