nieuws

FNV komt pas na najaarsoverleg met looneis

Horeca

De FNV komt pas na het najaarsoverleg met werkgevers en het kabinet met zijn looneis voor het komend jaar bij de cao-onderhandelingen. De vakcentrale, die ook een aparte horeca-afdeling heeft, breekt daarmee met de traditie dat de looneis de dag voor Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

FNV komt pas na najaarsoverleg met looneis

Komend jaar staat bij de cao-onderhandelingen onder meer de koopkracht centraal. De FNV wil komend jaar koopkrachtverbetering voor alle groepen ‘met name voor kwetsbare groepen als minima en uitkeringsgerechtigden.’

Voor koopkrachtverbetering is niet alleen een looneis bepalend, maar ook maatregelen van de overheid. Wat dat betreft is nog te veel ongewis. ‘Daarom wachten we liever eerst de resultaten af van het najaarsoverleg tussen het kabinet en de sociale partners’ , aldus cao-coördinator Wilna Wind.

Het kabinet wil bijvoorbeeld de WW-premie voor werknemers reduceren tot nul. Maar wel onder de voorwaarde dat de vakbonden hun looneisen matigen. ‘Wij draaien dat om. Kom maar op met die premie, dan komen wij met de looneis’, stelt Wind.

De ondergrens bij de looneis is de inflatie. Die gaat in de richting van 3,25 procent. Het najaarsoverleg dat in oktober plaatsvindt, moet meer duidelijkheid verschaffen. Dan praten kabinet en werkgevers- en werknemersorganisaties over onder meer koopkracht, arbeidsdeelname en scholing.

Meer headlines uit de Miljoenennota 2008:

Reageer op dit artikel