nieuws

KHN: verlichting regeldruk blijft achter

Horeca

Ook deze keer heeft het kabinet het in de begroting over het terugdringen van regeldruk en het toegankelijker maken van de overheid, wat één van de speerpunten van Koninklijk Horeca Nederland is. ‘Helaas blijkt de praktijk weerbarstiger dan de ambities. Tot nu toe heeft het kabinet slechts 6 procent reductie gerealiseerd van de beoogde 25 procent. En de verwachting voor 2009 is niet bepaald hoopvol’, aldus KHN.

KHN: verlichting regeldruk blijft achter

‘Dat komt doordat digitalisering van overheidsdiensten onvoldoende van de grond komt’, zegt KHN-directeur Lodewijjk van der Grinten. ‘Zo kunnen vergunningverleners en handhavers nog steeds geen gebruik maken van gezamenlijke databases.’ Volgens hem blijven de regeldruk en administratieve lasten veroorzaakt door lagere overheden ook een groot zorgpunt. Door allerlei gescheiden projecten, waar niemand de regie over voert, blijven structurele resultaten uit. ‘Dit is niet meer uit te leggen naar onze achterban’, aldus Van der Grinten.

Als het aan het kabinet ligt krijgen gemeenten met de komst van de nieuwe Drank- en Horecawet volgend jaar meer bevoegdheden voor toezicht op de verkoop van alcohol aan jongeren. Volgens KHN hoeft verschuiving van landelijk (VWA) naar lokaal toezicht niet negatief te zijn.

‘Het past in ons streven om de invloed van overheden zoveel mogelijk terug te dringen en te ‘trechteren’. Cruciaal is wel dat er geen beleids- en interpretatieruimte komt op lokaal niveau. Dit om ongelijkheid en willekeur te voorkomen.’ Met de verschuiving van toezicht kunnen gemeenten ook meteen werk maken van het aanpakken van overmatig alcoholgebruik in verenigingsverband en vooral in de illegale horeca, iets wat ook Bureau Eerlijke Mededinging (BEM) zal bevallen.

Meer headlines uit de Miljoenennota 2008:

Reageer op dit artikel