nieuws

Eén aanvraag werktijdverkorting komt uit horeca

Horeca

Minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in de eerste week van december 63 bedrijven die getroffen zijn door de kredietcrisis toestemming gegeven voor werktijdverkorting. Van de 63 bedrijven die hun aanvraag gehonoreerd zagen worden is er één afkomstig uit de horeca/catering.

Eén aanvraag werktijdverkorting komt uit horeca

Daarmee is 55.000 uur gemoeid, oftewel minder dan 10% van de 760.000 uur die het kabinet als grens heeft gesteld. Dat blijkt uit een brief die Donner dinsdag 9 december aan de Tweede Kamer gestuurd heeft. De speciale regeling loopt van 1 december 2008 tot 1 januari 2009 en geldt voor bedrijven die vanwege de kredietcrisis een acuut omzetverlies van tenminste 30% hebben geleden.

Van 42 bedrijven is de aanvraag afgewezen. Belangrijkste reden is dat niet aan het criterium voor omzetverlies wordt voldaan. Donner sluit niet uit dat bedrijven hier later in de maand alsnog aan voldoen. ‘Het is overigens heel wel mogelijk dat deze bedrijven later in december alsnog met succes een aanvraag kunnen indienen’, aldus Donner.

Werktijdsverkorting als hulpmiddel

Minister Donner zet de werktijdverkorting in om bedrijven te ondersteunen bij het opvangen van de eerste schokgolf van de kredietcrisis, en om te voorkomen dat bedrijven overhaast werknemers ontslaan. De regeling zal openstaan tot 1 januari 2009 of zoveel eerder als het aantal van 20.000 werknemers (in voltijd) waarvoor werktijdverkorting is toegestaan, is bereikt.

Naast het criterium van omzetverlies moet een bedrijf verder bereid zijn werknemers in de tussentijd te scholen of bij een ander bedrijf te detacheren. Voor de regeling is maximaal 200 miljoen euro beschikbaar. De werktijdverkorting geldt in beginsel voor zes weken en kan tot maximaal 24 weken verlengd worden.

Reageer op dit artikel