nieuws

Enquête: Klappen voor horeca

Horeca

De horeca heeft te kampen met dalende winstgevendheid en krimpende werkgelegenheid.

Enquête: Klappen voor horeca

Dat blijkt uit de maandag gepubliceerde Conjunctuurenquête Nederland (COEN) waaraan vierduizend ondernemers uit diverse branches hebben deelgenomen.

Het onderzoek, dat samen met werkgeversorganisaties MKB en VNO-NCW, de Kamers van Koophandel, het CBS en het Economische Instituut voor de Bouwnijverheid is uitgevoerd, brengt ook in kaart wat de verwachtingen van de geënquêteerden zijn voor komend kwartaal.

Over het algemeen blijken de ondernemers somber. In de horeca en detailhandel verwacht 32 procent van de ondervraagden dat de werkgelegenheid zal afnemen. Bijna een kwart van hen denkt in het eerste kwartaal van 2009 minder omzet te realiseren dan in het laatste kwartaal van vorig jaar. Een meerderheid van de ondervraagden denkt de omzetdaling deels op te kunnen vangen door de prijzen van zijn producten te verhogen.

Hoewel een groot deel van de respondenten somber is, zegt ruim eenderde van hen dat ze nog geen maatregelen hebben genomen om de crisis te bestrijden. Een vijfde heeft zijn tijdelijk personeel de deur uitgezet.

Reageer op dit artikel