nieuws

Expert: ‘Tijdje geen cao is geen probleem

Horeca

De kans dat er voorlopig geen cao voor de horeca komt, neemt toe. Cao-expert Harry Vogels stelt dat het helemaal niet verkeerd is om een tijdje geen cao te hebben. Ook is een korte cao met een looptijd van een half jaar niet ondenkbaar.

Expert: ‘Tijdje geen cao is geen probleem

Harry Vogels, expert op het gebied van cao’s, stelt dat de werkgevers de beste kaarten hebben op dit moment. ‘De organisatiegraad van de vakbonden in de horeca is niet hoog. De vakbonden in de horeca hebben dus niet zoveel macht.’

Macht of geen macht, over de rol van de werkgevers heeft Vogels het een en ander op aan te merken. ‘De werkgevers hebben met een verkeerd mandaat gewerkt. Hun onderhandelaars zijn niet goed op de hoogte van de achterban. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is geen hechte club’.

Cao

Vogels acht de kans reëel dat er een cao-loos tijdperk van één à twee jaar aan zit te komen wanneer de partijen niet nader tot elkaar komen. ‘Maar is dat erg? Volgens mij niet. Een bedrijfstak kan best een tijdje zonder cao. De kappers hebben vier jaar zonder cao gezeten’.

‘Bovendien krijgen de vakbonden dan hun zin, met betrekking tot het verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Afwijken van de wet kan alleen in een cao. En werkgevers die het financieel beter hebben, kunnen altijd meer geven dan in de cao staat. Ik zie werkgevers niet hun hele financiële hebben en houden afgeven aan vakbonden’.

Cao Wijzer

De man achter het boek ‘CAO Wijzer’ vergelijkt de cao-onderhandelingen met een theater. ‘Een theater met een rollenspel. Iedereen speelt een rol en als je je vergist, dan komen er gewoon een paar nieuwe acteurs. Vergeet niet dat je ook van andere bedrijfstakken kunt leren’.

Vogels vervolgt: ‘Zo zou de KHN iets kunnen leren van de BOVAG. Zij hebben een eigen cao gemaakt, afgesplitst van de kleinmetaal-cao, met een redelijke nullijn en gebruik gemaakt van de miljoenen die in de cao-fondsen zitten. Ik vraag mij af waar de miljoenen gebleven zijn uit het opgeheven sociaal fonds horeca. Hiermee kunnen wellicht kosten worden verlaagd, gedurende een paar jaar. En met deze verlaging van de kosten kan wellicht een kleine loonsverhoging worden gegeven.’

Organisatiegraad

Volgens Vogels hebben de werkgevers voorlopig de beste kaarten. ‘Ik zou als ik hun was me maar een tijdje stilhouden. Een cao hoeft niet per sé. Je kunt best een tijdje zonder. Zeker als je weet dat de vakbonden weinig kunnen uithalen met stakingen of acties. De organisatiegraad in de horeca bij vakbonden is nu eenmaal bijzonder laag’.

Reageer op dit artikel