nieuws

Ab Klink nieuwe minister VWS

Horeca

Ab Klink wordt de nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en is daarmee voor de horeca de belangrijkste nieuwe man in het Kabinet Balkende IV vanwege de actuele onderwerpen als het rookverbod en accijnsverhoging op alcohol.

Ab Klink nieuwe minister VWS

Met Ab Klink krijgt het vierde kabinet-Balkenende de belangrijkste CDA-ideoloog in zijn gelederen. In de Eerste Kamer hield hij zich de afgelopen jaren bezig met onderwijs en ontwikkelings-samenwerking. In het nieuwe kabinet gaat hij aan de slag als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

‘Dynamiek’

De 48-jarige dr. Abraham (Ab) Klink, geboren in Stellendam, is sinds medio 1999 directeur van het wetenschappelijk instituut van het CDA, dat studies doet naar politieke vraagstukken. ‘De maatschappij vraagt om betrokkenheid, dynamiek, oriëntatie en visie’, zei hij toen zijn eerste drie maanden er daar opzaten. Sinds juni 2003 is de socioloog ook senator.

Sociologie

Eerder was hij ambtenaar op het ministerie van Justitie en politiek medewerker van minister Ernst Hirsch Ballin, die nu weer justitieminister is en blijft. Voordat Klink het wetenschappelijk instituut ging leiden, was hij plaatsvervangend directeur rechtspleging bij het ministerie van Justitie. Hij studeerde sociologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en promoveerde jaren later in de rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Compromis

Klink was in 1990 redacteur van een omvangrijk boek van het wetenschappelijk bureau van het CDA over de christendemocratische visie op de rol van de overheid. Daarin werd een compromis gepresenteerd om de politieke verdeeldheid, ook in eigen kring, over de wenselijkheid van een referendum weg te nemen.

CDA-commissie

Klink maakte verder in 1993 deel uit van een speciale CDA-commissie die ervoor pleitte de ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) en Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) op te heffen. Volksgezondheid zou dan naar Sociale Zaken kunnen verhuizen, Cultuur naar Onderwijs en Welzijn zou kunnen worden ingelijfd bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het kan verkeren in politiek Den Haag: Klink gaat het departement Volksgezondheid, Welzijn en Sport leiden.

Zie ook:

KHN: Veel bereikt met Hoogervorst

Reageer op dit artikel