nieuws

Antirokers beginnen proefproces tegen horeca

Horeca

De antirookorganisatie Clean Air Now spant een rechtzaak aan tegen een horecaondernemer. De organisatie wil hiermee uitvinden of horeca-exploitanten verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de gezondheidsrisico’s die klanten lopen als ze hun café of restaurant bezoeken. De organisatie heeft dit donderdag laten weten. Vrijdag wordt duidelijk welke zaak voor de rechter wordt gedaagd.

Antirokers beginnen proefproces tegen horeca

In de meeste horecabedrijven wordt gerookt. De Gezondheidsraad publiceerde deze week een onderzoek waaruit blijkt dat door meeroken duizenden slachtoffers per jaar vallen. Tienduizenden kinderen lopen er schade door op aan hun luchtwegen, en enkele tientallen baby’s zouden erdoor sterven aan wiegendood.

De Clean Air Now had al eerder gedreigd met een rechtzaak, maar wilde eerst afwachten hoe de Tweede Kamer op de antirookplannen van minister Hoogervorst van Volksgezondheid zou reageren.

Woensdag bleek dat een meerderheid van de fracties van mening is dat Hoogervorst veel te hard van stapel loopt. Het CDA, de VVD, de LPF en de SP vinden dat hij met name de horeca te hard aanpakt. Horecabedrijven willen bijvoorbeeld ventilatiesystemen installeren zodat bezoekers en personeel minder last hebben van tabaksrook. Hoogervorst vindt dit niet afdoende. Hij wil dat cafés en restaurants uiteindelijk rookvrij worden. Hij heeft de Kamer woensdag toegezegd onderzoek te laten doen naar het nut van de ventilatie-apparaten.

Het Tweede-Kamerlid Schippers van de VVD ziet dit als een ‘kleine’ stap in haar richting. Ze heeft al aangekondigd haar partijgenoot Hoogervorst, met behulp van andere fracties, desnoods te dwingen om in te binden. De houding van de Kamerleden is reden voor Claen Air NOw om in actie te komen. ‘Het is onbegrijpelijk dat Kamerleden, vlak na de presentatie van het rapport van de Gezondheidsraad, zich blijven verzetten tegen maatregelen om het roken aan banden te leggen’, aldus voorzitter Van den Oetelaar van de antirookorganisatie. Volgens hem hebben exploitanten van cafés en restaurants de plicht om ervoor te zorgen dat in elk geval hun personeel onder veilige omstandigheden kan werken.

De horecabranche is bang dat klanten door de antirookmaatregelen thuis zullen blijven. Volgens de voorzitter van Clean Air Now staat dat helemaal niet vast.

Reageer op dit artikel