nieuws

Baanverlies cateringmedewerkers marinebasis dreigt

Horeca

Cateringmedewerkers van City Service hebben afgelopen week 24 uur het werk neergelegd, omdat ze hun baan op de marinebasis in Den Helder dreigen te verliezen. Defensiecateraar Paresto heeft Tempo-Team aangetrokken als partner voor uitzendpersoneel en die wil de medewerkers niet overnemen.

CNV Bedrijvenbond vindt de houding van Tempo-Team onaanvaardbaar. ‘Tempo-Team houdt zich niet aan de regel om bij een contractwisseling rekening te houden met de sociale gevolgen van de werknemers’, zegt CNV-bestuurder Jan Kampherbeek. ‘Na de staking is een gesprek geweest met het ministerie van Defensie. Omdat Tempo-Team en City Service er samen niet uitkomen, hebben ze toegezegd zich te bemoeien met het vinden van een bevredigende oplossing.’

Tender
Kolonel der Jagers Sjaak Duine, directeur van Paresto, betreurt de gang van zaken, maar benadrukt dat Paresto formeel gezien geen partij is in het conflict. ‘Na de oprichting van Paresto hebben we een tender uitgeschreven om te komen tot één uitzendbureau voor de uitzending van personeel. Dat is Tempo-Team geworden.’

Duine: ‘Het contract was door de Koninklijke Marine al in 2002 opgezegd. Een directe aanstelling van het personeel van City Service bij Paresto is niet mogelijk. Bij het ministerie van Defensie moeten 12.000 arbeidsplaatsen verdwijnen. Paresto heeft daarom met de medezeggenschapscommissie en de bonden afgesproken dat de komende twee jaar in principe geen mensen worden aangenomen in vaste dienst, maar via Tempo-Team.’

‘Er is nu een conflict tussen Tempo-Team en City Service’, vervolgt Duine. ‘Maar dat neemt niet weg dat wij de zaak niet betreuren. Menselijk gezien is dit heel vervelend, daarom dringen wij er bij beide partijen op aan dat zij er samen uitkomen.’

Verbaasd
Tempo-Team is zich van geen kwaad bewust. ‘In eerste instantie waren we vooral verbaasd over de rol die wij toebedeeld kregen in dit conflict’, vertelt Karlijn Leemhuis, woordvoerder van de uitzendorganisatie. ‘Wij hebben geen moment gedacht dat wij de mensen van City Service zouden moeten overnemen. Dat is niet gebruikelijk in de uitzendwereld. Wij zijn geen cateraar en vallen niet onder de CAO voor contractcatering. De huidige medewerkers zijn in dienst van City Service en het is dus aan hen om deze mensen elders onder te brengen.’

Leemhuis begrijpt wel dat derden opperden dat Tempo-Team de medewerkers wellicht kan overnemen. ‘Maar dat is geen optie. Zij hebben een arbeidsverleden opgebouwd bij City Service en dus een sterke rechtspositie. Bovendien heeft het juridische consequenties. Als ze bij ons gaan werken, is sprake van overgang van onderneming en moeten wij ze aannemen onder de condities die gelden bij City Service.’

De uitzendorganisatie onderneemt wel pogingen deze mensen elders onder te brengen via Tempo-Team. Leemhuis: ‘In de cateringbranche hebben wij geen werk voor ze, maar wellicht wel in andere sectoren. Veel mensen zijn daarvoor ook al bij ons geweest.’

Negatief
City Service heeft sinds de opzegging van het contract geprobeerd zoveel mogelijk medewerkers binnen de eigen organisatie te herplaatsen. ‘Met ongeveer 35 mensen is dat gelukt’, vertelt woordvoerder Erwin Vos. ‘We moeten passende werkzaamheden aanbieden wat betreft werktijd en het soort werk. We hoopten Tempo-Team te kunnen bewegen de resterende ongeveer zeventig medewerkers in dienst te nemen.’

Maar de uitzendorganisatie is volgens Vos niet ‘echt bereidwillig’. ‘We hebben al in een vroeg stadium gesproken met Paresto en Tempo-Team, maar onze voorstellen werden door Tempo-Team negatief beantwoord. Dat had te maken met de juridische gevolgen van overname van onderneming en de te hoge kosten van het huidige personeel.’

Vos hoopt dat de partijen door de staking weer met elkaar in gesprek komen. ‘Paresto heeft ons en Tempo-Team een brief geschreven, waarin we worden aangemoedigd met elkaar in gesprek te gaan. Paresto is formeel geen partij, maar had dat wel kunnen en moeten zijn. Het is de cateraar. Als het aan ons ligt, gaan we op zeer korte termijn weer met elkaar om tafel. Dat is in het voordeel van City Service en de cateringmedewerkers. We hopen op wat meer bereidwilligheid van Tempo-Team, dat zich tot dusver heeft opgesteld als een onwrikbare partij, en wat meer druk van Paresto op de uitzendorganisatie.’

Reageer op dit artikel