nieuws

Banken kritischer bij financieren horeca

Horeca

Eisen die banken stellen aan de financiering van horecaondernemers worden in crisistijd nog strenger nageleefd. Ondernemers vragen ook minder vaak financiering aan.

Banken kritischer bij financieren horeca

Maar als de plannen goed zijn voorbereid en er een reëel beeld van de haalbaarheid is, wordt een lening gewoon verstrekt. Dit blijkt uit onderzoek onder de belangrijkste banken voor de horeca, uitgevoerd door Van Spronsen & Partners horeca-advies uit Leiderdorp.

Het adviesbureau interviewde 103 accountmanagers, regiomanagers, directeuren en branchespecialisten bij verschillende banken om te achterhalen of het moeilijker is een financiering te krijgen sinds het uitbreken van de kredietcrisis.

Strenge eisen

Van de geïnterviewde personen geeft 71 procent aan dat er géén strengere eisen gehanteerd worden dan voorheen. Door 96 procent wordt aangegeven dat de eisen altijd al kritisch waren voor de horeca. Daarbij beaamt 79 procent van de ondervraagden dat de, toch al strenge eisen, nu nog kritischer nageleefd worden.

Dit levert kleine, merkbare verschillen op in de beoordelingen van financieringen. Per saldo zullen financieringen minder makkelijk dan voorheen verleend worden.

Minder leningen

Dat de uitgangspositie voor horeca minder geworden is, onderschrijft 96% van de geïnterviewden. De prognoses voor nieuwe bedrijven worden negatief beïnvloed door de economische neerval, zodat per saldo het aantal financieringen terugloopt. Uit het onderzoek kwam tevens naar voren dat het absoluut aantal aanvragen afneemt, dit was bij 46 procent van de ondervraagden het geval.

Reageer op dit artikel