nieuws

BEM! zit gemeenten achter de broek

Horeca

Gemeenten moeten duizenden sportkantines alsnog exploitatiebeperkingen gaan opleggen. Dat is het directe gevolg van het vervallen van de overeenkomsten tussen het bedrijfschap Horeca en Catering en de sportorganisaties (NOC*NSF en de KNVB).

De afspraken tussen het schap en de organisaties over de bestrijding van oneerlijke concurrentie (paracommercie) zijn sinds 1 oktober definitief van de baan. Reden is dat het schap op het terrein van de paracommercie geen taak meer heeft. Die is overgenomen door de BEM!, het Bureau Eerlijke Mededinging in Woerden.

Ontheffingsmogelijkheden
De BEM! heeft de gemeenten er vorige week per brief op gewezen dat ze sportkantines, die voorheen onder de overeenkomst met het schap vielen, nu via de Drank- en Horecawet beperkingen moeten opleggen. Het gaat onder meer om het verbod bruiloften en partijen te verzorgen. De BEM! heeft naar aanleiding van de wijziging van de Drank- en Horecawet, die nog dit jaar van kracht wordt, de gemeenten bovendien een manual gestuurd die ingaat op de ruimere ontheffingsmogelijkheden voor niet-commerciële instanties in de vernieuwde wet. Het gaat om jurisprudentie die volgens de BEM! cruciaal is voor correcte toepassing van de wetsartikelen.

Reageer op dit artikel