nieuws

Betere aansluiting tussen stage en praktijk

Horeca

Vijftien roc’s experimenteren in het nieuwe schooljaar met een uniform stagehandboek voor horecaopleidingen. Zo hoeven horecabedrijven voortaan nog maar met één werkboek van stagiairs te werken. Doel is dat uiteindelijk alle roc’s gaan werken met een uniform stagehandboek.

Betere aansluiting tussen stage en praktijk

Het uniforme stagehandboek past in de samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs die dankzij de modernisering van het middelbaar beroepsonderwijs (competentiegericht onderwijs) steeds meer vorm krijgt. De afgelopen jaren kreeg het horecabedrijfsleven steeds te maken met studenten van diverse roc’s die tijdens hun stage allemaal hun eigen werkboeken meebrachten. Voor leermeesters is dit verwarrend en tijdrovend.

Inmiddels zijn er uniforme stagewerkboeken ontwikkeld voor de opleidingen Kok niveau 2, Medewerker bediening niveau 2 en Ondernemer Manager Horeca niveau 4. Roc’s en leerbedrijven die een actieve rol in de werkgroepen hebben en een training hebben gevolgd, testen de stagewerkboeken in een pilot. De pilot moet informatie opleveren voor het bijstellen van de inhoud van de stagewerkboeken.

Bedoeling is dat in 2011 ook de overige horecaopleidingen met het stagewerkboek kunnen gaan werken. Zo maken onderwijs en bedrijfsleven de beoordeling van de beroepspraktijk transparanter en wordt er door heel Nederland op uniforme wijze begeleid en beoordeeld.

Het project wordt gefinancierd door de Werkgroep Directeuren Horecaopleidingen (WDH), onderdeel van de MBO Raad, die namens alle hotelscholen ook opdrachtgever is van het project. In de projectorganisatie participeren, naast docenten van roc’s, ook Kenwerk en Koninklijke Horeca Nederland.

Reageer op dit artikel