nieuws

Bezoeker wil mee-eten met cliënt

Horeca

Ruim tweederde van de bezoekers van zorginstellingen vindt dat familie en vrienden de mogelijkheid moeten hebben om mee te eten met cliënten. Binnen instellingen zijn de mogelijkheden hiertoe beperkt of onbekend. Bovendien vermoeden de bezoekers dat het mee-eten helpt bij het genezingsproces van de cliënt. Dat blijkt uit de eerste cijfers van het Nationale Zorgonderzoek – Voeding en Welzijn van Foodstep.

Bezoeker wil mee-eten met cliënt

Onderzoek- en adviesbureau Foodstep uit Wageningen ondervroeg via internet bijna vijfduizend bezoekers van instellingen. Van dit aantal zegt 40 procent niet op de hoogte te zijn van de mogelijkheden om al dan niet mee te eten met de cliënt. Van de bezoekers die hiervan wel op de hoogte zijn, geeft tweederde aan dat het in de bezochte instelling niet mogelijk was mee te eten.
Bij instellingen waar het mee-eten is georganiseerd, maakt de helft van de bezoekers hiervan ook daadwerkelijk wel eens gebruik. In de helft van die gevallen hoeft hiervoor vaak niets te worden betaald. Als er wel moet worden betaald, dan ligt de prijs gemiddeld rond de 6,50 euro. Daarbij is een groot verschil tussen de prijzen die instellingen vragen. De bezoeker is bereid 20 procent meer te betalen voor een maaltijd (7,87 euro), maar wil dan wel kunnen kiezen waaruit een maaltijd moet bestaan. Meer betalen dan de patiënt wordt geaccepteerd, maar horecaprijzen is voor tweederde van de bezoekers onacceptabel.

Emotie
De kwaliteit van de warme maaltijd wordt beoordeeld met een 6,7. Opvallend daarbij is de grote spreiding, de laagste waardering is een 4 en de hoogste een 9. De broodmaaltijd krijgt rapportcijfer 7, met een spreiding van 5 tot 8. Voor beide beoordelingen geldt dat de bezoeker een cijfer geeft op basis van wat hij van de patiënt hoort over de kwaliteit van het eten. Het is dus geen waardering van de maaltijd die de bezoeker eventueel zelf nuttigt.
Van de ondervraagden denkt 64 procent dat de kwaliteit van een maaltijd binnen instellingen waar zelf wordt gekookt beter is dan binnen instellingen waar niet zelf wordt gekookt. Foodstep denkt dat aandacht, emotie en beleving hierbij de centrale factoren zijn en niet het centraal of decentraal koken.
De helft van de bezoekers denkt dat medicijnen gedeeltelijk te vervangen zijn door goede voeding. Bovendien menen negen van de tien bezoekers dat eten in een gezellige ambiance een positieve invloed heeft op het welzijn van de cliënt.

Imago
Aan de hand van de resultaten komt Foodstep tot tien tips en conclusies.
* De bezoeker bepaalt het imago. Een negatieve ervaring wordt gemiddeld zes keer doorverteld, een positieve ervaring slechts één keer.
* De eerste vijftien seconden bepalen het gevoel van ‘welkom zijn’.
* Ieder bezoeker is een potentiële cliënt die moet worden gekoesterd.
* Communiceer de mogelijkheden van de instelling aan bezoeker en cliënt.
* Behandel de bezoeker als gast, omdat die een belangrijke factor is bij het genezingsproces en welzijn van de cliënt.
* Weet hoe de instelling wordt gezien door de bril van de bezoeker en de cliënt.
* Imago wordt bepaald door de bezoeker en niet alleen door brochures en marketing.
* Maak ook beleid voor de bezoeker.
* Stel een duidelijk sociaal (koffie, soep) en commercieel (luxe *producten) productpakket op.
* Kwaliteit moet getoetst worden: meten is weten.

Reageer op dit artikel