nieuws

Bezwaar horeca Ameland toegekend

Horeca

Rijkswaterstaat moet enkele horecaondernemers en de gemeente Ameland uitleggen waarom de rijksdienst niet meer alle plekken op het eiland wil beschermen tegen de zee. Dat heeft de bestuursrechter in Leeuwarden woensdag bepaald.

Rijkswaterstaat wil enkele bewoonde delen van Vlieland, Terschelling en Ameland niet meer beschermen tegen overstromingen. Ameland en enkele horecaondernemers hadden tegen dat besluit bezwaar aangetekend, maar dat bezwaar werd door Rijkswaterstaat niet behandeld. De rechtbank vindt nu dat Rijkswaterstaat alsnog het bezwaar van de klagende partijen moet behandelen.

De overheidsdienst zegt als uitvloeisel van de nieuwe Wet op de Waterkering alleen nog maar in binnendijkse gebieden droge voeten te garanderen. Volgens de rechter is de grens van de waterkering niet in de wet vastgelegd en moet er een afweging op detailniveau worden gemaakt. Tegen de vaststelling van de grenzen van de waterkering kan om die reden wel bezwaar worden gemaakt.

De dorpen Oost-Vlieland, Terschelling-West en bewoonde gebieden op Ameland liggen buiten de binnendijkse gebieden en worden dan niet meer beschermd tegen de zee. Op Texel en Schiermonnikoog is de maatregel waar Ameland boos over is zonder problemen doorgevoerd.

Reageer op dit artikel