nieuws

Bijdrage Sociaal Fonds Horeca naar nul procent

Horeca

Koninklijk Horeca Nederland (KHN) gaat de werkgeversbijdrage voor het Sociaal Fonds Horeca op termijn verlagen tot nul. Daarmee komt KHN tegemoet aan de wens van een groot deel van haar leden. Dat heeft de brancheorganisatie vrijdag laten weten.

Bijdrage Sociaal Fonds Horeca naar nul procent

De premie Sociaal Fonds Horeca is op dit moment 0,92 procent van het brutoloon van een werknemer. Werkgevers betalen daarvan 0,77 procent en werknemers 0,15 procent. De opbrengst van de premie wordt in hoofdzaak besteed aan kinderopvang, voorlichting over CAO’s en arbeidsmarktbeleid, waaronder de bijdragen aan leerbedrijven.

KHN geeft aan dat er naar alternatieve financiering moet worden gezocht om leerplaatsen en andere noodzakelijke voorzieningen in stand te houden. De brancheorganisatie meldt zich in te blijven zetten voor kwaliteitsverbetering, noodzakelijke bedrijfsinformatie en een gezonde arbeidsmarkt tegen aanvaarbare kosten, aldus het persbericht.

Naast het stapsgewijs afschaffen van de premiebijdrage aan het Sociaal Fonds Horeca treden er ook veranderingen op bij het bedrijfschap Horeca en Catering. De financiële bijdrage van KHN aan het schap wordt verder teruggeschroefd. Het bedrijfschap gaat zich alleen nog bezighouden met het registreren van horecabedrijven en het verzamelen en verspreiden van statistische marktinformatie.

Lees hier een reactie van het bedrijfschap Horeca en Catering.

Reageer op dit artikel