nieuws

Certificatieschema aangepast

Horeca

De Stichting Certificatie Contractcatering (Cercat) heeft het certificatieschema aangepast aan de nieuwe NEN-EN-ISO 9001-2000 norm. Het ‘oude’ schema, dat tot 2003 van kracht kan zijn, is gebaseerd op de ISO-9002-1994 norm. Deze oude norm komt op termijn te vervallen. Het nieuwe schema is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de Veneca.

De leden van de Veneca zijn verplicht ISO-gecertificeerd, inclusief en op basis van het voornoemde schema. Deze bepaling is opgenomen in de lidmaatschapseisen van de Veneca.

De Raad voor Accreditatie (RvA) heeft het vernieuwde certificatieschema geaccepteerd. De Cercat en de Veneca zien de acceptatie van het nieuwe schema als een erkenning van de professionaliteit van de branche.

Reageer op dit artikel