nieuws

Claes: ‘Kwaliteit horeca-onderwijs holt achteruit

Horeca

De veelheid aan onderwijsinstellingen voor de horeca is geen goede zaak. Men beconcurreert elkaar op een dusdanige wijze dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit holt. Dat zegt KHN-directeur Jeu Claes in het boek De Gastvrijheidsindustrie van Michiel Ligtenberg.

Claes: ‘Kwaliteit horeca-onderwijs holt achteruit

De voorman van de brancheorganisatie geeft verder aan dat het onderwijs beter ingesteld moet zijn op de kleinschaligheid binnen de horeca. Verder zegt Claes dat er vanuit de achterban wordt gevraagd om met een keurmerk voor de onderwijsinstellingen te komen.

Ben Rijgersberg, directeur van het Horeca Branche Instituut, sluit zich aan bij de kritieken van Claes. ‘De versnippering in het onderwijs kan inderdaad funest zijn voor de kwaliteit van het opleidingsaanbod. Vanwege de kleinere aantallen leerlingen worden leerlingen van verschillende opleidingen bij elkaar gezet. In samenhang met de verbreding van het beroepsonderwijs, die zal leiden tot halvering van het aantal opleidingen, is het gevaar groot dat we straks nauwelijks meer kunnen spreken van herkenbaar horecaonderwijs.’

‘Het middelbaar beroepsonderwijs voor de horecaondernemer gaat in de praktijk uit van de formules van grotere bedrijven en ketens’, stelt Ricardo Eshuis van studieboekenleverancier Edu’Actief Uitgeverij in Meppel. ‘De werkwijze wordt gestandaardiseerd. Ruimte om te leren omgaan met persoonlijk initiatief en het meedraaien in een kleinschalig bedrijf waarin een persoon vaak de spil is om wie alles draait, komt nauwelijks aan de orde. Onderwijsprogramma’s zijn vaak te gefragmenteerd. De hoop is wat dat betreft op de invoering van competentiegericht onderwijs.’

Een keurmerk voor de onderwijsinstellingen is volgens Eshuis op dit moment nog niet haalbaar. ‘Met alle onderwijsvernieuwingen die nu voor de deur staan, moet eerst een heroverweging plaatsvinden tussen onderwijs en bedrijfsleven. Leren en examineren in de praktijk, zoals het LOB HTV voorstelt, stuit op veel verzet. Leermeester zijn daartoe niet opgeleid. Scholen zien dit ook niet zitten, omdat het moeilijk te organiseren is.’

In het boek De Gastvrijheidsindustrie komen prominente personen aan het woord uit de toeristische en vrijetijdsindustrie. Zoals onder andere Guido van Woerkom (ANWB), Hans van Driem (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen) en Tim Bolweg (Recron).

Reageer op dit artikel