nieuws

CNV: nu kiezen voor koopkracht en banen

Horeca

Vakbond CNV laat weten tevreden te zijn over de aandacht die het kabinet geeft aan koopkracht en banen. ‘Dat is extra van belang nu de economie hapert. Het is goed dat het kabinet de voorgenomen verhoging van de BTW niet laat doorgaan.’ Het CNV vindt de koppeling van de verlaging van de WW premie aan loonmatiging fundamenteel verkeerd: CNV leden stellen de loonvraag vast op basis van de kabinetsplannen en niet omgekeerd.

CNV: nu kiezen voor koopkracht en banen

Pas als duidelijk is of het kabinet de WW premie inderdaad gaat verlagen, komt het CNV met een loonvraag. Dat zal, net als collegabond FNV, vlak na het najaarsoverleg zijn.

Het CNV verwacht van het kabinet meer ambitie om te voorkomen dat mensen werkloos worden. ‘Bij een arbeidsmarkt die zo overspannen is als de onze, is het een schande dat er elke dag nog mensen werkloos worden’, aldus CNV-voorzitter René Paas. ‘Wij willen dat werkgevers en werknemers samen hun stinkende best doen om mensen aan nieuw werk te helpen. Dat kan door ze samen verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van sociale zekerheid. Bijvoorbeeld door de werkgever bij ontslag nog zes maanden WW te laten betalen. Dit lijkt een beetje op de succesvolle uitvoering van ziekteverzuim. De Nederlandse arbeidsmarkt kan stukken beter. En dit is het moment om daarin te investeren.’

Het CNV wil afspraken maken die er toe leiden dat mensen aan werk worden geholpen en gehouden. ‘Wij denken dan aan Wajongers en Flexwerkers, aan werkloze ouderen, aan mensen die hun schoolopleiding niet afgemaakt hebben. We denken aan herintredende vrouwen en allochtonen.’

Meer headlines uit de Miljoenennota 2008:

Reageer op dit artikel