nieuws

Dramatisch mosselseizoen dreigt

Horeca

Voor de mosselvloot dreigt een catastrofaal seizoen nu er in de Waddenzee voorlopig niet op mosselzaad gevist mag worden. Dat zegt A. Verbree, voorzitter van de brancheorganisatie Coöperatieve Producentenorganisatie van de Nederlandse Mosselcultuur. Het is de eerste keer dat de mosselzaadvissers in mei nog niet aan het werk kunnen.

Zaterdag 4 mei zagen de mosselzaadvissers af van acties tegen het visverbod. Ook spraken ze af niet illegaal te gaan vissen. Volgens Verbree verliep de vergadering van de negentig schepen tellende mosselvloot emotioneel, maar wilden de vissers hun goede verstandhouding met het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij niet op het spel zetten met acties.

Vrijdag besliste de Raad van State in een spoedzitting dat de vissers op mosselzaad de wettelijke termijn voor bezwaarschriften tegen hun vergunning af moeten wachten. De natuurbeschermingswet geeft zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Deze termijn loopt eind mei af. Dan is het seizoen bijna voorbij. Alleen in de maand mei en een gedeelte van juni kan er op mosselzaad gevist worden.

Over te verwachten verliezen wil Verbree geen uitspraken doen. Wel wijst hij erop dat Nederland jaarlijks voor tweehonderd miljoen euro aan mossels exporteert. Hij hoop dat de natuurbeschermingsorganisties zo snel mogelijk een bezwaarschrift indienen. De mosselbranche kan dan vragen om opschorting van dit bezwaar, zodat er toch nog gevist kan worden.

De Waddenvereniging en de Vogelbescherming stellen dat de mosselzaadvisserij de voedselvoorziening van eidereenden bedreigt. De mosselkwekers wijzen erop dat ook in gebieden zonder schelpdiervisserij de eidereend er slecht aan toe is. Verder zou de visserij op termijn juist goed zijn voor de stand van het mosselzaad.

Reageer op dit artikel