nieuws

Duidelijker deurbeleid disco’s Amsterdam

Horeca

De Amsterdamse discotheken en clubs gaan hun deurbeleid beter inzichtelijk maken voor de bezoekers. Ook komt er een laagdrempelige klachtenregeling voor gasten die geweigerd zijn. Clubeigenaren en portiers gaan op Amsterdamse scholen les geven over uitgaan.

Duidelijker deurbeleid disco’s Amsterdam

Dit is de uitkomst van overleg tussen Koninklijk Horeca Nederland (KHN), de gemeente Amsterdam en Jongeren Actief voor Amsterdam (JAA). De maatregelen moeten bijdragen aan de veilig en tolerant uitgaansklimaat. De afspraken zijn gepresteerd bij de start van het Amsterdamse uitgaansseizoen.

Een duidelijk deurbeleid is cruciaal om helderheid te scheppen aan gasten. Discotheken en clubs geven bij de ingang van hun zaak meer bekendheid aan de regels die ze hanteren, zoals leeftijdsgrens, gedragsregels en dresscode. De klachtenafhandeling, van jongeren die zeggen onterecht geweigerd te zijn, wordt eenvoudiger. Jongeren kunnen zich melden bij een Panel Deurbeleid, waarna ze binnen enkele dagen in een gesprek hun klacht kunnen motiveren. Dit panel bestaat uit horecaondernemers, de in JAA-vertegenwoordige jongeren, het Meldpunt Discriminatie Amsterdam, politie en gemeente.

Dit najaar gaan portiers en clubeigenaren van de Escape, Odeon en Arena lessen verzorgen op scholen. De Montessori Scholengemeenschap Amsterdam en het ROC hebben zich al aangemeld. KHN heeft het lesmateriaal ontwikkeld. Aan de lessen is een speciaal uitgaansprogramma voor jongeren van veertien en vijftien jaar gekoppeld. Deze vindt plaats op een zondagmiddag. Voor jongeren van zestien en zeventien jaar houden disco’s speciale avonden, waarbij jongeren leren hoe je uitgaat met respect voor elkaar.

Namens KHN in Amsterdam is eigenaar Ton Poppes van disco Escape nauw betrokken bij de gemaakte afspraken. ‘De Amsterdamse horeca is voor iedereen toegankelijk. Daar mag geen onduidelijkheid over bestaan. Maar intolerantie is onaanvaardbaar. Iedereen die bij ons te gast is moet zich prettig en gerespecteerd voelen. De activiteiten die we nu hebben afgesproken gaan hiertoe bijdragen’, aldus Poppes.

Ook de Amsterdamse wethouder Maij is overtuigd van een goede uitwerking van de afspraken. ‘Veel jongeren hebben het over discriminatie in het uitgaansleven. Maar niet elke weigering is discriminatie. Duidelijke en voor iedereen zichtbare huisregel moeten helderheid verschaffen, zodat elke gast weet waar hij aan toe is. De Amsterdamse horeca laat met deze afspraken zien daar werk van te willen maken’, aldus Maij.

Reageer op dit artikel