nieuws

Duurzaam wordt beloond

Horeca

Ondernemers die hun (horeca-) bedrijf duurzaam willen maken krijgen van het kabinet een steuntje in de rug. De aanschaf van zonnepanelen, zonneboilers of groene stroom zal in 2008 extra worden gesubsidieerd.

Duurzaam wordt beloond

Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) heeft hier 140 miljoen euro voor uitgetrokken.

Particulieren of ondernemers die volgend jaar een zonnepaneel, warmtepomp of zonneboiler willen aanschaffen, kunnen aanspraak maken op deze subsidie.

Ook komt er een nieuwe subsidieregeling voor groene stroom, de SDE of Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. De SDE komt in plaats van de MEP-regeling die in 2006 werd afgeschaft.

Milieuminister Jaqueline Cramer wil verder de afspraken met industrie en bedrijfsleven aanscherpen. Ze spreekt van een mix van maatregelen, marktprikkels en stimulering tot innovatie en duurzaam ondernemen.

In 2020 moet de uitstoot van CO2 in Nederland met dertig procent verminderd zijn ten opzichte van 1990. In dezelfde tijd moet 20 procent van het energieverbruik duurzaam zijn.

Meer berichten over de miljoenennota:

Reageer op dit artikel