nieuws

Eenmalige uitkering voor werknemers in de contractcatering.

Horeca

FNV Horecabond en werkgeversvereniging Veneca hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe CAO voor de contractcatering. De CAO loopt van 1 juli tot en met 31 december 2004. In de CAO is een eenmalige uitkering opgenomen van 1,25 procent van het brutoloon (incl. vakantietoeslag), uit te betalen op 31 december 2004.

De eenmalige uitkering is resultaat-afhankelijk. Dit wordt gemeten aan de mate van ziekteverzuim tussen 1 oktober 2003 en 1 oktober 2004. Mocht het verzuim in die periode onverhoopt stijgen, dan leveren de werknemers in 2005 één roostervrije dag in om het verlies aan productiviteit te compenseren.

Praktisch komt dit neer op een verlenging van de bestaande CAO met een eenmalige uitkering aan het einde van dit jaar. Over belangrijke dossiers zoals VUT/prepensioen, werkzekerheid en arbeidsongeschiktheid kunnen nog geen afspraken gemaakt worden, omdat die afhankelijk zijn van de uitkomsten van het overleg tussen werkgevers, werknemers en kabinet. Wel is afgesproken dat voor 1 januari 2005 voor deze onderwerpen overeenstemming wordt gezocht, zodat de volgende CAO naadloos op de nieuwe kan aansluiten.

Deze CAO voor een half jaar introduceert ook wat nieuws: werkgevers en werknemers gaan via het internet werknemers in de contractcatering de mogelijkheid bieden een advies te vragen en krijgen over scholing in hun vak. De CAO voorziet in volledige vergoeding van kosten voor een noodzakelijke vakopleiding en vergoedingen voor wenselijke opleidingen van ongeveer 50 procent.

De achterban van de FNV Horecabond heeft woensdag 28 april ingestemd met het bereikte akkoord.De CAO contractcatering geldt voor naar schatting 21.000 werknemers.

Reageer op dit artikel