nieuws

FNV-bond ook akkoord met horeca-CAO

Horeca

De FNV Horecabond stemt onder voorwaarden in met het eindbod van de werkgevers voor een nieuwe CAO. De bond heeft maandag bekendgemaakt zijn handtekening te zullen zetten onder de CAO-voorstellen voor circa 300.000 werknemers in de horeca. De vakorganisatie doet dat echter alleen als de zondagtoeslag voor alle leerlingen in restaurants, cafés en hotels wordt gehandhaafd.

De FNV Horecabond is de tweede bond die akkoord gaat met het eindbod dat de werkgeversorganisatie Koninklijk Horeca Nederland (KHN) eind november op tafel heeft gelegd. Woensdag stemde de kleine bond De Unie (circa vijfhonderd leden) er al mee in. De FNV-bond is met 22.000 leden in de horeca de grootste in de sector.

De nieuwe CAO kent een looptijd van twee jaar en gaat in per 1 januari 2003. De werknemers in de horeca krijgen in januari een loonsverhoging van 3,25 procent. Dat percentage bestaat uit 2,5 procent contract en 0,75 procent compensatie voor de gestegen pensioenpremie.

Verder krijgen de werknemers een eenmalige uitkering van 1 procent over de huidige salarissen, uit te betalen in maart 2003. Over een loonsverhoging in 2004 overleggen bonden en werkgevers eind volgend jaar. Voorzitter B. Francooy van de FNV Horecabond vindt de CAO eigenlijk onder de maat. Vooral dat werkgevers de voorgestelde loonsverhogingen niet willen toekennen aan werknemers die meer verdienen dan het maximum van hun loonschaal in de CAO, is Francooy een doorn in het oog. Dit punt was in juni al een belangrijk struikelblok in het CAO-overleg en reden voor de FNV-bond voor het organiseren van diverse acties.

De FNV Horecabond heeft deze keer toch besloten in te stemmen, omdat er al een CAO-akkoord lag met De Unie. Volgens Francooy is het onverstandig als bond ‘met verreweg de meeste leden’ in de horeca twee jaar buitenspel te staan. ‘We willen de ontwikkeling van de arbeidsvoorwaarden niet overlaten aan een bond die niet meer dan een paar honderd leden in de horeca heeft.’

Reageer op dit artikel