nieuws

Formulebeheersers bundelen krachten

Horeca

De formulebeheerders Sligro, Fast Food Concepts, Swirls en Snack World hebben de handen ineengeslagen. Om de samenwerking tussen de fastfoodformules meer handen en voeten te geven, is een zogenaamd Fast Food Platform in het leven geroepen.

Volgens Carolien Nauta, formulecoördinator van Sligro, willen de formules onder het motto ‘Twee maken meer dan één’ een vuist maken. ‘Ketenorganisaties roepen de aangesloten leden almaar op om samen te werken. Dan moet je dat als formulebeheerders onderling ook doen. Andere formules zijn eveneens benaderd. Samenwerking is ontzettend belangrijk.’
Dit jaar komen de formules drie keer bijeen. Eén van de formulebeheerders zal telkens gastheer zijn. Doel van deze bijeenkomsten is verdere professionalisering van de formules en het een en ander van elkaar op te steken. Het overleg is vooral bedoeld om gezamenlijk initiatieven te ontplooien. Deelnemers aan het Platform kunnen hun ideeën over samenwerking op deze bijeenkomsten spuien. Wie zich in een initiatief kan vinden, meldt zich ter plekke aan voor verdere activiteiten. Carolien Nauta: ‘Dit kunnen projecten zijn voor gezamenlijk marktonderzoek of krachtenbundeling bij training en opleiding. Ook staat er samenwerking op stapel op het gebied van onder meer arbeidsvoorwaarden, energie-inkopen en handboeken.’
De belangstelling voor het Fast Food Platform groeit. Van de 18 benaderde formules hebben er 15 laten weten geïnteresseerd te zijn. Tijdens de eerste bijeenkomst op 9 februari in Wageningen werd al een nieuw idee gelanceerd door Joop van Boxtel van Febo. Koninklijke Horeca Nederland spant zich momenteel in om voor de cafetariabranche extra subsidie beschikbaar te krijgen als tegemoetkoming in de kosten bij de invoering van de Euro. Van Boxtel riep de formules op om KHN schriftelijk te laten weten dit initiatief te ondersteunen. KHN staat dan sterker in de onderhandelingen met het ministerie. De eerstvolgende bijeenkomst van het platform wordt op 11 mei georganiseerd door Fast Food Concepts in Nieuwegein.

Reageer op dit artikel