nieuws

Haagsche Lounge mag hoofddoek niet weigeren

Horeca

Restaurant Haagsche Lounge in Den Haag mag vrouwen die een hoofddoek dragen de toegang niet weigeren. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft woensdag geoordeeld dat de dresscode van het restaurant Haagsche Lounge in strijd is met de Wet gelijke behandeling.

Haagsche Lounge mag hoofddoek niet weigeren

Het Bureau Discriminatiezaken Haaglanden had de zaak aanhangig gemaakt na meldingen van vier vrouwen die in de Haagsche Lounge niet werden bediend als zij hun hoofddoek omhielden.

Eigenaar P. Mulder zei eerder voor de commissie dat hij in januari zijn huisregels en kledingvoorschriften had aangescherpt, omdat hij regelmatig problemen had met groepjes jongeren in zijn Haagsche Lounge. Hij mikt met zijn horecagelegenheid op een stijlvoller en ouder publiek. Zijn dresscode houdt onder meer in dat het dragen van hoofddeksels in het restaurant niet is toegestaan. Mulder maakt daarin geen onderscheid tussen hoofddoekjes, keppeltjes en baseballpetten. Tijdens de zitting van de commissie zei hij dat iedereen voor hem gelijk is.

De commissie noemt het streven naar een ander publiek legitiem, maar vindt de maatregel die is getroffen niet geschikt. Het restaurant treft met de huisregels alle vrouwen die om religieuze redenen een hoofddoek dragen. De verzoeksters zijn moslim en dragen wegens hun geloofsovertuiging een hoofddoek. De CGB vindt dat het toelatingsbeleid van het restaurant leidt tot indirecte discriminatie, namelijk het verboden onderscheid op grond van godsdienst.

Haagsche Lounge-eigenaar Mulder had de uitspraak wel verwacht, maar hij gaat zijn huisregels niet aanpassen. ‘Aangezien de uitspraak van de CGB niet bindend is, blijven we dezelfde werkwijze behouden.’

Het Bureau Discriminatiezaken Haaglanden kan zich goed vinden in het oordeel van de commissie. Het betreurt het standpunt van Mulder. Het bureau zal de volgende keer dat een vrouw met hoofddoek de toegang wordt geweigerd namens deze persoon aangifte doen. ‘De rechter zal dan moeten oordelen of Haagsche Lounge de wet overtreedt. Zo ja, dan kan de gemeente verordenen dat het restaurant moet sluiten.’

Reageer op dit artikel