nieuws

Horeca baseert rookbeleid op Brits systeem

Horeca

Voorzitter Jan Geenemans van Koninklijk Horeca Nederland heeft tijdens het Jaarcongres een zelfregulerend rookbeleid voorgesteld naar Engels model. De horeca is per 1 januari 2004 in principe uitgezonderd van de eis om een rookvrije werkplek te garanderen. Minister Hoogervorst is met de branche overeengekomen dat er een stappenplan moet komen, dat tot concrete maatregelen leidt, die in lijn lopen met het maatschappelijk draagvlak aangaande niet roken.

Horeca baseert rookbeleid op Brits systeem

Jan Geenemans, voorzitter van Koninklijk Horeca Nederland, stelt nu in het stappenplan voor om het Engelse zelfregulerende rookbeleid ook in Nederland aangepast in te voeren. De Britse gastvrijheidindustrie en het ministerie van Volksgezondheid hebben een handvest opgesteld, waarin de branche zelf het rookbeleid regelt. De gast wordt in de gelegenheid gesteld om te kiezen tussen horecabedrijven, die een zekere mate van rookbeleid voeren. Met een bordje naast de deur laat de ondernemer zien of er (g)een rookbeleid is.

Het Britse handvest vereist dat de ondernemer zijn rookbeleid formuleert en aan zowel gasten als personeel kenbaar maakt. Daarnaast moet de ondernemer een bordje naast de entree ophangen, zodat zichtbaar wordt wat zijn rookbeleid is. Het personeel moet op de hoogte zijn van het beleid en getraind worden om het effectief uit te voeren.

Er zijn vijf variaties van rookbeleid:

  • roken is nergens toegestaan
  • roken is alleen toegestaan in de daartoe aangewezen ruimte(s) en er is specifieke ventilatie voorhanden
  • roken is alleen toegestaan in de daartoe aangewezen ruimte(s)
  • roken is overal toegestaan, maar er is specifieke ventilatie voorhanden
  • roken is overal toegestaan
  • Om de gastvrijheidindustrie aan te moedigen, zijn in Engeland doelstellingen afgesproken. Tenminste de helft van alle cafés en bars zouden zich committeren aan het handvest. Minstens 35% van hen zou een vorm van rookbeleid hebben die rookoverlast beperkt. Uit de resultaten blijkt, dat veel meer bedrijven zich houden aan het handvest, namelijk 63% en dat inmiddels 53% een rookbeleid heeft, die rookoverlast beperkt.

    Reageer op dit artikel