nieuws

Horeca laat nog steeds subsidiegeld liggen

Horeca

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) heeft veel subsidies beschikbaar, ook voor opleidingen in de horeca-sector. Na een artikel in Misset Horeca en in het magazine van KHN is er over 2010 een stijging gerealiseerd van zestig procent. Toch is er nog steeds veel geld beschikbaar, meldt facilitair bedrijf SOG.

Horeca laat nog steeds subsidiegeld liggen

‘Sommige ondernemers vinden het ESF-traject ingewikkeld. Er moet inderdaad veel geadministreerd worden. Maar veel van die administratie is eenmalig en als je eenmaal weet hoe het moet valt het mee.’

Het Europees Sociaal Fonds biedt subsidies voor ondernemers die hun werknemers een opleiding willen laten volgen. Ze krijgen dan een gedeelte van de opleidingskosten terug.

Daarvoor moet echter wel bewezen worden dat de werknemer de opleiding ook echt gevolgd heeft. ‘De werkgever moet gegevens aanleveren, de werknemer moet zich akkoord verklaren, er moeten presentielijsten bijgehouden worden en het ESF heeft een kopie van de loonstrook nodig, zodat blijkt dat de werknemer ook echt in dienst is. Eigenlijk allemaal heel logisch’, aldus SOG.

SOG is een uitvoerder van de ESF-subsidies en trok eerder dit jaar al aan de bel, omdat horecaondernemers nog weinig gebruik maken van de subsidies die er zijn.

Reageer op dit artikel