nieuws

Horeca overtreedt massaal regels vakantiewerk

Horeca

Zestig procent van de horecaondernemers overtreedt de regels voor werk- en rusttijden voor vakantiekrachten. Dit blijkt uit onderzoek van de Arbeidsinspectie, waarbij vorig jaar ruim 700 inspecties werden verricht in de horeca, bij supermarkten en in de land- en tuinbouw.

Horeca overtreedt massaal regels vakantiewerk

Niet alleen de horeca leeft de regels niet na. Ook de helft van de land- en tuinbouwbedrijven werkt niet volgens de regels met vakantiekrachten. Zij maken de fout kinderen met gewassen te laten werken die korter dan twee weken daarvoor waren behandeld met gewasbeschermingsmiddelen.

Tijdens de controles van de Arbeidsinspectie werd twee keer het werk stilgelegd wegens acuut gevaar voor medewerkers. In totaal werden 55 boetes en 661 waarschuwingen uitgedeeld. Dit jaar besteedt de Arbeidsinspectie in voorlichting extra aandacht aan de regels over werken met jongeren onder de 18 jaar.

Reageer op dit artikel