nieuws

Horeca te hulp bij aanpak geweldplegers

Horeca

Scholen en horecagelegenheden weten het vaak als het niet goed gaat met hun bezoekers. Daarom zijn ze in drie gemeenten al betrokken bij de aanpak van geweldplegers. Dat is zo hoopgevend, dat minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) ze er in nog eens vijf andere gemeente bij wil halen en de methode uiteindelijk zelfs overal wil invoeren. Utrecht en Lelystad zijn al aangewezen.

Horeca te hulp bij aanpak geweldplegers

Dat maakte hij donderdag bekend in Almere, dat met Gouda en Tilburg een proef deed. In veel gemeenten zijn al zogenoemde Veiligheidshuizen, samenwerkingsverbanden van polite, gemeente, openbaar ministerie en in een aantal gevallen ook scholen. Die proberen met elkaar in beeld te krijgen met wie er wat aan de hand is, wat uiteindelijk tot een passende sanctie moet leiden.

Ook van de in Almere, Gouda en Tilburg ontwikkelde ‘gebiedscans’ wordt veel verwacht. Veel informatie over geweldplegers die in een buurt of wijk overlast veroorzaken, is al bekend in de (digitale) systemen van de politie of zit in het hoofd van de wijkagent. Door een hele wijk met een gebiedsscan onder de loep te nemen, ontstaat een nauwkeurig beeld van de geweldplegers in dat gebied. Het resultaat van de scan is onder meer een ‘vaste klantenlijst’ met daarop alle jonge en volwassen geweldsplegers, die door het Veiligheidshuis goed in de gaten moeten worden gehouden en bij een overtreding direct moeten worden aangepakt.

De gemeenten die bij de proef betrokken worden, moeten verder ook nagaan in welke wijken weinig aangifte wordt gedaan en dat proberen te veranderen.

De bevindingen staan in een handboek, dat de andere vijf gemeenten kunnen gebruiken bij de toepassing van deze nieuwe methode voor ‘dadergerichte aanpak’ (DAG). Volgens Hirsch Ballin wordt er bij jongeren nog veel te vaak te laat ingegrepen. ‘Dat kan eerder, deze aanpak maakt dat mogelijk.’

Reageer op dit artikel