nieuws

Investeren vooral op korte termijn

Horeca

Ondernemers van jonge bedrijven investeren vooral om bestaande producten te vervangen. Deze investeringen zijn dan ook sterk op de korte termijn gericht; zonder vervanging komt de dagelijkse bedrijfsvoering van de onderneming in het geding. Dit blijkt uit een onderzoek van EIM naar het investeringsgedrag van jonge bedrijven.

In 2001 heeft 34 procent van de jonge bedrijven geïnvesteerd in immatiële activa (opleiding, productontwikkeling, etc.). Deze investeringen hebben volgens de ondernemers een strategisch karakter en zijn meer op de toekomst gericht dan de investeringen in materiële activa. Productontwikkeling brengt bijvoorbeeld met zich mee dat er ook een nieuwe machine moet komen om het nieuwe product te kunnen maken.

De meeste ondernemers hebben wel visie op de toekomst van het bedrijf, maar niet op de investeringen die nodig zijn om de toekomstplannen te kunnen realiseren. Bovendien maken ondernemers zich eerder druk over de praktische invulling van, dan over het waarom van hun investeringen. De ondernemers die een expliciete bedrijfsstrategie hebben, blijken overigens meestal ook over een bewuste investeringsstrategie te beschikken.

De meerderheid van de ondernemers financiert de investeringen uit eigen middelen. De reden van de terughoudendheid van ondernemers om vreemd vermogen aan te trekken, heeft ermee te maken dat zij verwachten dat de bank de zeggenschap over de eigen onderneming wel eens (deels) zou kunnen overnemen. De keuze voor zelffinanciering zou kunnen leiden tot vertraging in de groei en ontwikkeling van de onderneming.

Reageer op dit artikel