nieuws

Loon horeca stijgt meer dan gemiddeld

Horeca

Werknemers in de horeca hebben met een loonstijging van drie procent hun loon meer dan gemiddeld zien stijgen. Dit terwijl de horeca in de voorgaande vijf jaar juist de bedrijfstak was met de laagste loonstijgingen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS.

Loon horeca stijgt meer dan gemiddeld

Het gemiddelde cao-loon lag in het derde kwartaal van dit jaar 2,4 procent hoger dan een jaar eerder, voor de horeca bedroeg de stijging drie procent.

Effect crisis

De stijging van de lonen is duidelijk lager dan en de eerste twee kwartalen van dit jaar. Toen bedroeg de gemiddelde toename respectievelijk 3,7 en 3 procent. ‘De effecten van de economische crisis komen steeds meer tot uiting in de cao-lonen’, aldus het CBS.

Volgens het CBS worden bij nieuw af te sluiten CAO’s nog wel looneisen gesteld, maar zijn de uitkomsten gematigder. De loonstijgingen in het derde kwartaal waren in een kwart van de gevallen dit jaar overeengekomen.

Reageer op dit artikel