nieuws

Mark maakt meer kans dan Mohammed

Horeca

Niet-westerse allochtonen hebben bij een sollicitatie in de horeca minder kans uitgenodigd te worden voor een gesprek dan autochtone Nederlanders.

Mark maakt meer kans dan Mohammed

Discriminatie komt vooral voor bij lagere functies en functies op middelbaar niveau en bij beroepen waar contact met klanten onderdeel uitmaakt van het werk, zoals de horeca. Dit blijkt uit de publicatie ,,Liever Mark dan Mohammed?, Discriminatie op de arbeidsmarkt” van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Autochtone sollicitanten hebben gemiddeld 44 procent kans uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Voor vergelijkbare niet-westerse migranten ligt dat op 37 procent. Bij mannen is het verschil groter dan bij vrouwen Voor het onderzoek is gebruikgemaakt van ruim 1300 praktijktests met bestaande vacatures. Het ging om banen in de horeca, detailhandel, financiële dienstverlening, gemeentelijke overheid en zorg.

In functies zonder contacten met klanten hebben autochtone sollicitanten 36 procent kans uitgenodigd te worden voor een gesprek, niet-westerse sollicitanten 31 procent. Behoort contact met klanten wel tot het werk, dan loopt het verschil op tot 9 procentpunt

Reageer op dit artikel