nieuws

Meesterkok via internet

Horeca

Het Gilde van Nederlandse Meesterkoks heeft in samenwerking met het SVH Onderwijscentrum een internet-leerprogramma opgezet, dat de naam Plusklas draagt.

Meesterkok via internet

Plusklas is een particuliere, door het ministerie van onderwijs en wetenschappen erkende opleiding, die per computer wordt gevolgd. De opleiding wordt verzorgd door SVH Open Academie. Aan de opleiding kunnen uitsluitend kandidaten mee doen die worden geselecteerd door het Gilde van Meesterkoks. De cursus duurt zestien maanden.Geslaagden ontvangen het diploma zelfstandig werkend restaurantkok en kunnen, als ze dat willen, naar de sterklas van het Gilde. De cursist draagt zelf vijfduizend gulden bij. Wie slaagt krijgt 3200 terug uit het C.S. Baljonfonds.

Reageer op dit artikel