nieuws

Minder ijs verkocht in 2000

Horeca

Het afgelopen jaar is er minder ijs gegeten dan het jaar ervoor. Wel wil de klant steeds vaker luxer ijs. Dat blijkt uit jaarcijfers van de Nederlandse Vereniging van Consumptie-IJsfabrikanten. Bij de berekeningen zijn softijs en ambachtelijk ijs buiten beschouwing gelaten.

De ijsconsumptie daalde in het jaar 2000 met circa 6 miljoen liter ten opzichte van 1999 naar 79 miljoen liter (zo’n 5,5 liter per persoon). De oorzaak hiervan is de minder mooie zomer van het afgelopen jaar. De consumptie-verhouding tussen een sterke en mindere zomer ligt volgens de branchevereniging gemiddeld tussen respectievelijk 85 en 80 miljoen liter ijs. De daling was het sterkst bij de multipacks; de andere marktsegmenten liepen met zo’n vijf procent terug.Tegenover de volumedaling stond echter geen omzetdaling. De ijs-omzet in de horeca is gestegen van 47 naar 52 miljoen gulden. De verkoop van dessertijs in supermarkten bleef nagenoeg gelijk. Wel blijkt dat zowel in de horeca als thuis meer vraag is naar meer luxueuze ijssoorten.

Reageer op dit artikel