nieuws

MKB noemt begroting verstandig

Horeca

MKB-Nederland laat weten de begroting van het kabinet voor 2010 onder de economische omstandigheden verstandig te vinden. Wel noemt MKB de kredietverlening een punt van zorg.

MKB noemt begroting verstandig

In een gezamenlijk persbericht van MKB met VNO-NCW en LTO Nederland laten de ondernemingsorganisaties weten tevreden te zijn over de maatregelen met betrekking tot ondernemers, zoals het voortzetten van de zelfstandigenaftrek.

Verder juichen de organisaties toe dat het kabinet nu al start met de discussie over het op orde brengen van de overheidsfinanciën. De ondernemingsorganisaties pleiten voor maatregelen die de economische structuur versterken.

Loonstrookje

Staatssecretaris De Jager van Financiën zet in op minder regels het komende belastingjaar. De Jager gaat het loonstrookje vereenvoudigen voor ondernemers. Zo wordt het werknemersdeel van de ww-premie helemaal afgeschaft en komt dus niet meer voor in de loonadministratie van werkgevers.

Nog voor de presentatie van de Miljoenennota liet Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een persschrijven weten de lastendruk voor ondernemers graag omlaag te zien. Dit kan volgens KHN door de integratie van dienstverlening (één loket voor ondernemers), een efficiëntere procedure voor het aanvragen van vergunningen en stroomlijning van het BIBIOB-beleid om buitensporige belasting van bonafide horecaondernemers te voorkomen.

Werkkleding

De Jager laat verder weten dat de kosten die werkgevers mogen vergoeden voor bijvoorbeeld werkkleding, bedrijfsfitness, fietsen en laptops sterk wordt vereenvoudigd. In plaats daarvan komt er een forfaitaire vrijstelling van 1,5 procent van de fiscale loonsom.

KHN laat weten niet met een reactie te komen op de Miljoenennota. Eerder op Prinsjesdag liet de branchevereniging een document uitgaan met daarin de knelpunten voor de horeca. KHN spitst zich daarbij toe op de Drank- en Horecawet en de Regeldruk.

In het document laat KHN weten rekening te houden met een stijging van de werkgeverslasten in 2010. Verder hecht KHN waarde aan het op peil houden van de koopkracht. Omtrent de Drank- en Horecawet stelt KHN dat de overheid ondernemers ruimte en verantwoordelijkheid moet geven en allerlei beperkende regels, boetes en heffingen moet voorkomen.

Reageer op dit artikel