nieuws

Nederlandse beurzen in 2003: stijging op alle fronten

Horeca

Beurzen in Nederland hebben in 2003 meer dan tien miljoen bezoekers getrokken. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Fbtn, de brancheverening voor beurzen en evenementen. Met name de stijging van het aantal bezoekers aan publieksbeurzen is opvallend, bijna 11 procent. In totaal trokken de publieksbeurzen ruim 8 miljoen bezoekers. Het aantal beurzen in deze categorie nam met negen procent toe tot 601. Het aantal bezoekers aan vakbeurzen groeide met 2,3 procent tot 2.250.000 bezoekers. Het aantal vakbeurzen steeg met 17 procent tot 193.

De belangrijkste kerngegevens voor 2003 laten een positief beeld zien voor de beurzenbranche. Maar tegenover de stijging van bezoekers en beurzen staat ook een stijging van de prijzen per vierkante meter. Voor vakbeurzen is die stijging vooral opvallend bij de niet-beurslocaties (kerkgebouwen, hotels, sporthallen e.d.).

Nog een opvallend gegeven: na een aantal jaren van teruggang in standgrootte laten de nieuwe cijfers over 2003 een groei zien van de gemiddelde standgrootte. Voor nationale en internationale beurscomplexen is dat nu 39 vierkante meter tegenover 30 in 2002. (Nationaal was dat overigens 48 vierkante meter.) De groei is er ook bij de publieksbeurzen.

Het gemiddelde aantal bezoekers per exposant laat een grillig beeld zien. Een sterke groei bij de internationale beurscomplexen, maar een daling bij de nationale en regionale beurslocaties.

Wat betreft de totale bestedingscijfers laat 2003 zien dat er een stijging is met 14,2 procent tot 368.852 euro. Dit zijn dus de bestedingen in Nederland aan vierkante meters. Het jaaroverzicht laat niet zien wat er naast deze mediumbestedingen nog uitgegeven is aan standbouw, personele kosten en bijvoorbeeld promotie. De stijging laat zich verklaren door de groei van de vierkante meters en de stijging van de meterprijs.

Reageer op dit artikel