nieuws

Nederlandse jeugd topper op drinkgebied

Horeca

Nederlandse jongeren behoren in Europa tot de top wanneer het gaat om alcoholgebruik. Jongeren drinken steeds meer en op steeds jongere leeftijd. Dat blijkt uit recent trendonderzoek van het Trimbosinstituut.

Nederlandse jeugd topper op drinkgebied

Vooral het alcoholgebruik onder jongeren van 12 tot 14 jaar is de afgelopen tien jaar gestegen. Dit is des te opvallender, omdat het gebruik van alcohol per hoofd van de bevolking tegelijkertijd licht aan het dalen is. Een van de redenen is de tolerantie van ouders ten aanzien van alcoholgebruik.

Vaak zijn het de ouders die hun kind het eerste glas alcohol aanbieden. Bovendien wordt de tolerantie van ouders voor het drinken van hun kinderen steeds groter. Stond in 1996 nog 37 procent van de ouders neutraal/positief tegenover het alcoholgebruik van hun kinderen, in 2003 was dit gestegen tot 50 procent.

Kinderen die al op jonge leeftijd veel alcohol drinken, lopen een grotere kans om op latere leeftijd een alcoholprobleem ter krijgen. Daarnaast leidt te veel drank tot ongewenste effecten, zoals: risicovol seksueel gedrag, ongevallen en verwondingen en agressief gedrag. Ook kan fors alcoholgebruik op jonge leeftijd het leervermogen en het geheugen aantasten en kunnen er veranderingen in het hersenweefsel optreden.

Reageer op dit artikel