nieuws

‘Negeren veiligheid strafbaar

Horeca

Het kabinet overweegt het negeren van veiligheidsvoorschriften in openbare gelegenheden, zoals die voor brandveiligheid, strafbaar te stellen.

Een aantal voorschriften is nu nog alleen bestuurswettelijk geregeld. Overtreding kan pas strafrechtelijk worden aangepakt als er slachtoffers vallen, zoals bij de brand in Volendam, of schade ontstaat. Onder de huidige regelgeving kan alleen worden geschermd met dwangsommen, intrekking van vergunningen of sluiting van een horecagelegenheid.
Minister Korthals van Justitie denkt aan de invoering van één bedrijvenloket waar een ondernemer een geïntegreerde vergunning kan aanvragen. Nu heeft de uitbater te maken met een veelheid aan regeltjes en wetten die door bijna evenzovele verschillende instanties moeten worden gecontroleerd.

Regelgeving
Korthals wil ook die versnipperde handhaving beter integreren. Gemeenten moeten bedrijven echter blijven aanspreken op hun verantwoordelijkheid en waar mogelijk proberen preventieve afspraken te maken met de branche. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft zich inmiddels bereid verklaard mee te werken aan de uitwerking van de voorstellen.
Koninklijk Horeca Nederland (KHN) is voorstander van strafbaarstelling maar wil eerst heldere regelgeving. Die ontbreekt nu nog, zo stelt KHN. ‘Het komt nog steeds voor dat milieudienst, arbodienst, bouw- en woningtoezicht en brandweer elkaar tegenspreken’, stelt een woordvoerster.
KHN is voorstander van een lik-op-stukbeleid. Bij levensbedreigende situaties zou een horecagelegenheid onmiddellijk moeten worden gesloten. ‘Als een ondernemer zich herhaaldelijk niet aan de regels houdt, ondersteunen we strafbaarstelling’, aldus de woordvoerster.

Reageer op dit artikel