nieuws

Nieuw Fonds-CAO Horeca

Horeca

De FNV Horecabond en Koninklijk Horeca Nederland hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe fonds-CAO voor de horeca. De belangrijkste verandering is dat de premie die werkgevers en werknemers betalen voor de activiteiten van het fonds tijdens de looptijd daalt van 0,92 procent van het loon naar 0,86 procent in 2008. Uit het fonds wordt onder meer de kinderopvang betaald, die daardoor gehandhaafd blijft tot minimaal 2008.

Nieuw Fonds-CAO Horeca

De fonds-CAO Horeca regelt de activiteiten van het Sociaal Fonds voor het Horecabedrijf, SFH. Dit betaalt ‘activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen, geïntegreerd arbeidsmarktbeleid, beroepsscholing en arbeidsomstandigheden’.

Het SFH subsidieert of betaalt een veelheid aan activiteiten. De belangrijkste daarvan zijn het maken van informatiemateriaal en geven van voorlichting aan alle werkgevers, werknemers en belanghebbenden, het inzetten van adviseurs, bevorderen van overleg tussen de sociale partners en de werkzaamheden van de Landelijke Bedrijfscommissie voor het Horecabedrijf, die ondermeer toeziet op het naleven van de CAO’s. Verder richt het SFH zich op het bevorderen van de instroom, scholing, kinderopvang, verlofsparen enz. Bijna de helft van het budget gaat naar diverse vormen van scholing voor het horecabedrijf.

Dankzij deze CAO kunnen deze belangrijke activiteiten doorgaan, terwijl de daarvoor af te dragen premies licht dalen. ‘Het toont aan dat de sociale partners als beheerders van gemeenschapsgeld, daar verantwoordelijk mee omgaan,’ aldus voorzitter Ben Francooy van de FNV Horecabond.

Deze CAO gaat in op 1 januari 2004 en loopt tot en met 31 december 2008. Behalve KHN en FNV Horecabond hebben ook De Unie en CNV Horeca hun handtekening gezet onder deze overeenkomst.

Reageer op dit artikel