nieuws

Novib bepleit bij DE eerlijke koffieprijzen

Horeca

Novib grijpt het 250-jarig bestaan van Douwe Egberts aan om donderdag bij de grootste koffiebrander van Nederland eerlijke prijzen voor koffieboeren te bepleiten. Oxfam International, waarvan Novib de Nederlandse tak is, voert actie voor een rechtvaardig inkomen voor koffieboeren en voor een betere ordening van de markt.

De prijzen op de wereldkoffiemarkt, die wordt gedomineerd door een handvol giganten waaronder Douwe Egberts, zijn lager dan ooit. Daardoor kunnen ongeveer 25 miljoen koffieboeren het hoofd niet of nauwelijks boven water houden. Novib/Oxfam pleiten voor een stabiele koffieprijs, terwijl Douwe Egberts de markt zijn gang wil laten gaan. Dat laatste leidt tot enorme werkloosheid, honger en armoede onder de boeren, zegt Novib.

Veertienduizend Nederlanders hebben Douwe Egberts om een eerlijke prijs voor koffieboeren gevraagd. Deze open brief, die de steun heeft gekregen van 67 organisaties, waaronder CNV, FNV, PvdA en de Bond van Plattelandsvrouwen, wordt donderdag aan het jubilerende koffiebedrijf aangeboden.

Reageer op dit artikel