nieuws

Ontevreden over prijzen

Horeca

Als het gaat om de prijzen van producten in bedrijfsrestaurants, dan zijn consumenten relatief ontevreden. Deze ontevredenheid is in de jaren ‘97 en ‘98 toegenomen, zo blijkt uit onderzoek van Hospitality Consultants.

Vooral de prijs van de warme maaltijd wordt steeds minder gunstig, vinden de onderzochte gebruikers. Sinds 1996 daalde de tevredenheid met bijna 10% naar een gemiddelde van 70% in 1998. Dit kan als zeer laag kan worden aangemerkt. 30% van de gebruikers is ontevreden dan wel zeer ontevreden. Dieptepunt zijn de belegsoorten en de warme maaltijd (beide 70% tevredenheid). Relatief goed scoren de soepen, zuivelproducten en broodsoorten (tussen 80% en 85% tevredenheid). Ook hier is een dalende tendens waar te nemen. Wanneer er sprake is van een tevredenheid van 85% dan is de situatie normaal. Alles wat daaronder ligt is onvoldoende. Bij het onderdeel prijzen werden in 1998 alleen maar onvoldoendes gescoord.

Schommelingen

De meeste schommelingen doen zich voor bij de warme maaltijden en de frisdranken. In 1995 werd zelfs een minimum van gemiddeld 55% tevredenheid gemeten over de warme maaltijden! Dat betekent dat bijna de helft van de bezoekers ontevreden was over de prijs. Inmiddels is de tevredenheid weer toegenomen naar 70%, maar het blijft een slechte score.Het meest stabiel is de tevredenheid over de nagerechten. De consument blijft deze door de jaren heen waarderen met percentages die tussen de 73 en de 80 schommelen.Heeft die ontevredenheid te maken met prijsverhogingen? Dat hangt er van af. Als prijzen zondermeer worden verhoogd, dan leidt dat altijd tot bezwaren. Gaan prijsverhogingen gepaard met een betere kwaliteit van het aanbod en/of een andere ‘setting’ dan is de kans groot dat ze worden geaccepteerd. Henk Visser, directeur van het genoemde onderzoekbureau, zegt: ‘Ga je toe naar een grand café-achtige setting dan is men al snel bereid hogere prijzen te betalen.’

Reageer op dit artikel