nieuws

Oudere stapper heeft meer wensen

Horeca

Een hartelijke ontvangst en een plezierige, adequate bediening. Het zijn voor de klant de belangrijkste factoren die bepalen of een horecabezoek geslaagd is. Het is één van de uitkomsten die naar voren komt in het rapport ‘Drinken in de Nederlandse horeca 2001’, uitgebracht door het bedrijfschap Horeca en Catering.

Horeca is in een paar jaar tijd van een ‘luxe uitstapje’ voor steeds meer mensen normaal geworden. Mede dankzij de florissante economische ontwikkeling. Hoewel jongeren het meest frequent ‘stappen’, zijn het de ouderen waar de gemiddelde horecaondernemer zich de komende jaren op moet richten. Dat is de conclusie van het Bedrijfschap.

Behalve vrije tijd heeft deze doelgroep ook geld te besteden. ‘Gelet op het feit dat op middellange termijn het aantal jongeren afneemt wordt het voor de drankensector belangrijker ook de ouderen meer aan zich te binden. Dit kan bijvoorbeeld door het bieden van biljart-, jeu de boules-, dart- of bridgefaciliteiten’, schrijft het rapport. Wel wil deze doelgroep waar voor zijn geld.

Een adequate bediening, goede bereikbaarheid en een gepaste inrichting’ zijn voorwaarden om het de oudere stapper naar de zin te maken.’ Er zijn meer wensen. Veel stappers willen vermaakt worden tijdens hun avondje uit. ‘Belangrijker dan het product is doorgaans de verpakking ervan’, concluderen de onderzoekers. ‘De gast wil terugkeren naar huis met een horecabeleving die lang zal heugen. De grote keus aan dranken en de hoogte van de consumptieprijs zijn van minder betekenis bij de bedrijfskeuze.’

Arbeidsmarkt
In vergelijking tot 1998 is de werkgelegenheid in de horeca met bijna tien procent toegenomen tot ruim 290.000 werknemers. Bij de drankverstrekkende bedrijven ligt het stijgingspercentage hoger, op vijftien procent. Er was sinds 1998 een toename met zo’n 90.000 werknemers. De gespannen arbeidsmarkt zorgt ervoor dat eenderde van de bedrijven met personeel in dienst te kampen heeft met moeilijk vervulbare vacatures.

Vergeleken met 1999 steeg de omzet in 2000 in de drankensector met zes procent. Voor de helft werd die stijging veroorzaakt door hogere verkoopprijzen. De andere helft komt op het conto van de gestegen vraag naar horecadiensten. De MKZ-crisis van dit voorjaar heeft negatief doorgewerkt in de inkoopprijzen van de horeca. De BTW-verhoging in 2001 was weliswaar al aangegrepen voor een inhaalslag in de verkoopprijzen, maar het merendeel van de ondernemingen behaalt nog steeds een te lage winst voor een redelijk ondernemersinkomen, aldus de bevindingen in het rapport.

Reageer op dit artikel