nieuws

Robert van Ballegooijen treedt toe tot concerndirectie Friesland Foods

Horeca

De raad van commissarissen en de concerndirectie van Koninklijke Friesland Foods N.V. delen mee dat per 1 januari 2006 ir. B.H.W. van Ballegooijen zal toetreden tot de concerndirectie van Friesland Foods.

Robert van Ballegooijen (40 jaar) is sinds 1990 bij Friesland Foods werkzaam.Hij heeft tot 2004 diverse functies binnen de werkmaatschappij Friesland Foods Professional bekleed, waarvan de laatste vier jaar als algemeen directeur. Vanaf 2004 is de heer Van Ballegooijen algemeen directeur van de werkmaatschappij Friesland Foods Cheese te Wolvega. Hij blijft in deze functie werkzaam totdat in zijn opvolging is voorzien.Over de benoeming is overeenkomstig de Wet op de Ondernemingsraden advies gevraagd bij de centrale ondernondernemingsraad.

Reageer op dit artikel